Mijnbouw

Frans Engelen (* 26-1-1920 -  † 18-2-2004)

Mijnbouw en archeologie in Limburg

Mijnbouw
 
Home > Links  

 

 

Links

Mijnbouw:

Nederlands mijnmuseum
Informatieve site over het Nederlands mijnmuseum in Limburg.

DeMijnen.nl
Doel van DeMijnen.nl is het realiseren van een webplein, dat een zo volledig mogelijk beeld geeft van de geschiedenis van de Nederlandse mijnindustrie en de Limburgse in het bijzonder. De nadruk ligt daarbij op educatie en onderwijs voor jong en oud.

Mijnbouw Wim
Leuke site met achtergrond informatie over de mijnbouw.

Ons mijnverleden
Informatieve site over de Belgisch(Limburgse) mijnen.

www.gluckauf.nl
Website over de mijnen in Limburg.

Informatie over de prehistorische vuursteenmijnen te Limburg:

Prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt.
Homepage over de prehistorische vuursteenmijnen te Limburg (Ryckholt). Geschiedenis, de opgravingen e.d.

Nederlandse Geologische Vereniging. afdeling Limburg
Homepage met links naar: excursies, lezingen, werkgroep mineralen, publicaties en werkgroep prehistorische vuursteenmijnen.

http://www.vuursteenmijn.nl/
Educatief project over deze prehistorische vuursteenmijn voor leerlingen van het basisonderwijs (groep 6-8) en VMBO basisvorming.

De prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul
Homepage met over de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul. De geschiedenis, foto's e.d.

Kalksteengroeven en grotten:

http://www.vanschaikstichting.nl/
Site over beheer van groeven.

Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven
Over de studie naar de mergelproeven.

Fluweelengrot Valkenburg

Gemeentegrot Valkenburg

Archeologie:

Archeonet 
Archeonet is een nieuwsdienst voor nationale en internationale nieuwsberichten in het Nederlands zowel als in het Engels over archeologie in de ruimste zin van het woord.

Archeologie net
Archeologische Vereniging Limburg: Archeologische onderwerpen gericht op de Nederlandse en Belgische provincie Limburg en het Duits grensgebied.

Archeoforum
Een website over prehistorische archeologie.

Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)' nu onderdeel van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De ROB richt zich in zijn onderzoek op de aard, verspreiding, context en kwaliteit van archeologische resten in de Nederlandse bodem. Het onderzoek geeft antwoord op de drie vragen die van belang zijn voor een goede zorg voor ons bodemarchief: wat is er, waar is het, en van welke waarde is het? Het betreft hier niet alleen archeologische resten op het land maar ook onder water; en niet alleen in isolement maar ook in hun toenmalige en hedendaagse landschappelijke context.

Archeologie online
Dagelijks archeologisch nieuws en achtergrond. Van de makers van Archeologie Magazine.

Archeologische projectbureau ARON (BelgiŽ)

European Association of Archaeologists, the association for all professional archaeologists of Europe and beyond

Regionale archeologie:

Ons Amsterdam
Deze website van het tijdschrift Ons Amsterdam gaat over het heden en verleden van Amsterdam, met nieuws en artikelen over de stad en zijn inwoners. Geschiedenis, archeologie, architectuur, cultuur en het dagelijks leven komen hierin aan bod.

Diversen:

Nederlandse Geologische Vereniging (NGV)

Geschiedenis:

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)


 
 

Web-site gemaakt door Henk Engelen

Top

Revised: