Mijnbouw

Frans Engelen (* 26-1-1920 -  † 18-2-2004)

Mijnbouw en archeologie in Limburg

Mijnbouw
 
Home > Bibliorafie Frans Engelen  

 

 

Bibliografie Frans Engelen: inleiding

Frans Engelen was een bijzonder actief persoon. Schrijven was zijn lust en zijn leven. Hij werd al vrij snel nadat hij zijn eerste artikelen begon te schrijven eindredacteur van het tijdschrift "De Mijnlamp", daarna van "Sprekende Bodem" en tot slot van "Archeologie in Limburg".

Tevens was hij eindredacteur van de eerste drie publicaties van de "Internationale Vuursteen Congressen".

Meer uitvoerigere informatie over zijn leven kunt U in de biografie vinden.

De lijst die volgt geeft de artikelen/publicaties aan die ik heb kunnen registreren.

Frans Engelen (rechts) met journalist in mijngang 1958 op een mijnfiets.
Frans Engelen met journalist in mijngang 1958 op een mijnfiets

658 artikelen en / of publicaties zijn opgenomen.

Niet opgenomen zijn de rubrieken: "Ten geleide", "Boekbesprekingen" (op enkele uitzonderingen na), "Van het en der", "Ter zijde" etc.

Enkele getallen:

327 artikelen in De mijnlamp
147 artikelen in Archeologie in Limburg
98 artikelen in Sprekende bodem
30 artikelen in Grondboor en hamer
12 artikelen in Der Anschnitt
8 artikelen in De mijnbouwer

Daarnaast bestaan er nog diverse artikelen in 10 andere tijdschriften.

3 publicaties / brochures

Het eerste artikel werd geschreven in 1945, het laatste in 1998.

Een periode die dus 53 jaren bestrijkt!

Ondanks al mijn speurwerk in de volledige jaargangen van De mijnlamp en Archeologie in Limburg en in diverse registers en indexen van o.a. Grondboor en hamer; de cd-rom van Sprekende bodem en eigen collectie, correspondentie, en on-line database onderzoek (o.a. GeoRef), kan het zijn dat er toch nog publicaties ontbreken.

Als er nog aanvullingen mogelijk zijn, zou ik het zeer op prijs stellen dit te vernemen. Mail dan s.v.p. naar:

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn zus: Tineke Gauchet-Engelen, voor al haar correcties en suggesties bij deze bibliografie.

Opzet bibliografie: auteur (F.H.G. Engelen) is alleen opgenomen bij samenwerkingsverbanden (medeauteur e.d.):
titel artikel, titel van het tijdschrift (cursief), jaargang, aflevering / nummer (tussen haakjes), pagina('s)

Overzicht volledige Bibliografie Frans (F.H.G.) Engelen:

 | 1945-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 |