Mijnbouw

Frans Engelen (* 26-1-1920 -  † 18-2-2004)

Mijnbouw en archeologie in Limburg

Mijnbouw
 
Home > Bibliografie > 1970-1979  

 

 

De Bibliografie van Frans Engelen: 1970 -1979

 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |


Overzicht volledige Bibliografie Frans (F.H.G.) Engelen (overige jaren):

 | 1945-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1980-1989 | 1990-1999 |


1970

Älteste Steinkohlengrube Europas stillgelegt. Der Anschnitt, 22 (Heft 4): S. 36.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

De oudste mijnbouw in Nederland. Geologie en mijnbouw, 49 (1): 23-39.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Schachttoren Nulland te Kerkrade in gevaar?. Limburg vandaag, 2 (8): 20.
Onderwerp: mijnbouw algemeen

St. Pietersberg weer in het nieuws. Sprekende bodem, 14 (1): 5.
Onderwerp: Limburg Krijt (en aangrenzende gebieden)

Een merkwaardig boek: Waren de goden Kosmonauten?. Sprekende bodem, 14 (2): 11-12.
Onderwerp: Recensie boek

Ontdekking van Princevent. Sprekende bodem, 14 (2): 9-11.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Top


1971

Der Vorhistorische Feuersteinbergbau in den Niederlanden und seine Einfluss auf die Kulturgeschichte. Geologie, 20 (Heft 4/5): 542-552.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Roos, K.C., Engelen, F.H.G., & Felder, W.M. (red.) et al. Eerste internationale symposium over vuursteen: Maastricht 26-29 april 1969. Maastricht. Nederlandse Geologische Vereniging (Grondboor en hamer, jrg. 25 no.3). 148 p.; ill., graf., tab.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

De organisatie van het symposium. In K.C. Roos, F.H.G. Engelen & W.M. Felder (red.) et al. Eerste internationale symposium over vuursteen, 26-28 april 1969. Maastricht. Nederlandse Geologische Vereniging, Afd. Limburg. (pp 9-10). [Ook verschenen in Grondboor en hamer, 24 (3): 9-10]

Het eerste internationale symposium over vuursteen. In K.C. Roos, F.H.G. Engelen & W.M. Felder (red.) et al. Eerste internationale symposium over vuursteen, 26-28 april 1969. Maastricht. Nederlandse Geologische Vereniging, Afd. Limburg. (pp 17-23). [Ook verschenen in Grondboor en hamer, 24 (3): 17-23]
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Engelen, F.H.G., P.J. Felder & P.C.M. Rademakers. Excursie 1. Bezoek aan de prehistorische vuursteenmijnen. In K.C. Roos, F.H.G. Engelen & W.M. Felder (red.) et al. Eerste internationale symposium over vuursteen, 26-28 april 1969. Maastricht. Nederlandse Geologische Vereniging, Afd. Limburg. (pp 25-28). [Ook verschenen in Grondboor en hamer, 24 (3): 25-28]
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Engelen, F.H.G. & W.M. Felder. Excursie 2 [Vuursteensymposium]. In K.C. Roos, F.H.G. Engelen & W.M. Felder (red.) et al. Eerste internationale symposium over vuursteen, 26-28 april 1969. Maastricht. Nederlandse Geologische Vereniging, Afd. Limburg. (pp 29-33). [Ook verschenen in Grondboor en hamer, 24 (3): 29-33]
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Excursie 3. [Vuursteensymposium]. In K.C. Roos, F.H.G. Engelen & W.M. Felder (red.) et al. Eerste internationale symposium over vuursteen, 26-28 april 1969. Maastricht. Nederlandse Geologische Vereniging, Afd. Limburg. (pp 35-37). [Ook verschenen in Grondboor en hamer, 24 (3): 35-37]

Prehistorische (vuur)steenwinning in Europa. In K.C. Roos, F.H.G. Engelen & W.M. Felder (red.) et al. Eerste internationale symposium over vuursteen, 26-28 april 1969. Maastricht. Nederlandse Geologische Vereniging, Afd. Limburg. (pp 99-107). [Ook verschenen in Grondboor en hamer, 24 (3): 99-107]
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Prehistorische (vuur)steenwinning in Europa. Grondboor en hamer, 25 (3): 99-107.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Ossa absentia [afwezige skeletdelen). Grondboor en hamer, 25 (4): 95.
Onderwerp: archeologie

Nieuw onderzoek van het Wilhelminagebergte in Suriname. Grondboor en Hamer, 25 (4): 96.

De vondsten van Gönnersdorf. Grondboor en hamer, 25 (5): 115.
Onderwerp: archeologie

Bodemrijkdommen in Nieuw-Guinea. Grondboor en hamer, 25 (5): 116.

Excursie Jura-gesteenten in het stroomgebied van de Maas. Sprekende bodem, 15 (1): 11-14.
Onderwerp: Geologie wereldwijd

Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnen voor TV-opnamen naar Berlijn. Sprekende bodem, 15 (1): 15-17.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Geologisch Bureau en Museum te Heerlen in gevaar?. Sprekende bodem, 15 (1): 2-3.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw + mijnbouw algemeen

Aktiviteiten van de "Werkgroep Prehistorische vuursteenmijnbouw". Westerheem, 20 (1): 141-144.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Zeven jaren onderzoek in de ondergrondse werken van de neolithische vuursteenmijn te Ryckholt St. Geertruid. In Hand. Archeologisch congres 11-14 nov. 1971 Tongeren. Tongeren. (pp 101-111).
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Grabung auf prähistorischen Feuerstein beendet. Der Anschnitt, 24 (Heft 6): S. 30.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Top


1972

'Mergel' als bouwsteen. Grondboor en hamer, 26 (6): 191-196.

Top


1973

Televisiebeelden uit het Devoon. Onderzoek van fossielen met mobiel röntgenstation. Grondboor en hamer, 27 (1): 25-27.
Onderwerp: archeologie

Archeologie vanuit de lucht. Grondboor en hamer, 27 (1): 28.
Onderwerp: archeologie algemeen

Afdeling Limburg bestaat 25 jaar. Sprekende bodem, 17 (2): 2-3.
Onderwerp: diversen

Leden: John Coumans. Sprekende bodem, 17 (2): 3.
Onderwerp: diversen

Werkkamp te Grimes Graves. Sprekende bodem, 17 (3): 13.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Ontginningen in de kalksteen. Sprekende bodem, 17 (4): 6-9.
Onderwerp: Limburg Krijt (en aangrenzende gebieden)

60 jaar Mijnschool Heerlen: 1913-1973. Heerlen. Stichting Mijnschool Te Heerlen. 1973. 59 p; ill. Graf. Tab.
Onderwerp: geschiedenis, kunst, cultuur en folklore mijnbouw + Onderwerp: opleiding mijnbouw

Top


1974

Die Eidesformel des Kohlschreibers Wilhelmus Kintzen von 1778. Der Anschnitt, 26 (Heft 2): S. 26-27.
Onderwerp: geschiedenis, kunst, cultuur en folklore mijnbouw

Geologische bezienswaardigheden in de Vogezen. Grondboor en hamer, 28 (3): 59-60.
Onderwerp: geologie Frankrijk

Blaeu atlas en de geologie. Sprekende bodem, 18 (1): 11-12.
Onderwerp: diversen

IJzeroer ontginning bij Maasniel. Sprekende bodem, 18 (2): 14-15.
Onderwerp: diversen

Opgraving 2 in Grimes Graves. Sprekende bodem, 18 (3): 35.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Afgeluisterd (Geologen uit Limburg). Sprekende bodem, 18 (3): 36-37.
Onderwerp: diversen

Romeinse waterleiding in de Eifel. Sprekende bodem, 18 (3): 38-39.
Onderwerp: diversen

Delfstoffen in "Beschrijvinghe van alle de Nederlanden". Sprekende bodem, 18 (4): 47-52.
Onderwerp: diversen

Top


1975

2500 Jaar winning van kalksteen in Zuid-Limburg. Grondboor en hamer, 29 (2): 39-64.
Onderwerp: geschiedenis mijnbouw

De Vogezen. Grondboor en hamer, 29 (3): 104-106.
Onderwerp: geologie Frankrijk

Zilverzand. Sprekende bodem, 19 (1): 3-4.
Onderwerp: Limburg Maas (grind)

Vuursteensymposium II een groot succes. Sprekende bodem, 19 (2): 13-15.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Leden: de Heer Vlieks. Sprekende bodem, 19 (2): 17-18.
Onderwerp: diversen

Een poging tot ertswinning in Zuid-Limburg. Sprekende bodem, 19 (3): 24-25.
Onderwerp: Geologie Limburg

Lood - Zink mijnen rond Bleiberg. Sprekende bodem, 19 (3): 27-28.
Onderwerp: Mijnbouw algemeen + Duitsland

Bruinkool. Sprekende bodem, 19 (4): 32-34.
Onderwerp: mijnbouw + Limburg tertiair

Engelen , F.H.G (Ed.). Tweede internationale symposium over vuursteen, 8-11 mei 1975. Oldenzaal. Nederlandse Geologische Vereniging. (Staringa no. 3). 99 p., ill.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Prehistorische (vuur)steenwinning in Europa. In F.H.G Engelen (Ed.) Tweede internationale symposium over vuursteen, 8-11 mei 1975. Oldenzaal. Nederlandse Geologische Vereniging. (Staringa no. 3) (pp 92-94).
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Leden: Harry Jonkergouw. Sprekende bodem, 19 (4): 40.
Onderwerp: diversen

Boven Krijt - Akens zand. Sprekende bodem, 19 (5): 43-44.
Onderwerp: Limburg Krijt (en aangrenzende gebieden)

Dierenwereld tijdens het Boven-Carboon. Sprekende bodem, 19 (5): 44-46.
Onderwerp: Limburg carboon + devoon

Top


1976

Arbeitsgruppe "Prähistorischer Feuersteinbergbau" setzt ihre Arbeit fort. Der Anschnitt, 28 (Heft 5): S 178.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Delfstoffen en hun invloed op politieke beslissingen. Grondboor en hamer, 30 (1): 20-31.
Onderwerp: diversen

De winning van delfstoffen en inzichten in de geologie in de Nederlanden, in een tweetal beschrijvingen uit de 16e en de 17e eeuw. Grondboor en hamer, 30 (3): 87-96.
Onderwerp: Geschiedenis geologie

Karstverschijnselen in de Maastrichtse kalksteen. Sprekende bodem, 20 (2): 15.
Onderwerp: Limburg Krijt (en aangrenzende gebieden)

Excursie naar de bruinkoolgroeven bij Düren. Sprekende bodem, 20 (2): 16-19.
Onderwerp: Geologie Duitsland

Water. Sprekende bodem, 20 (3): 23-24.
Onderwerp: Geologie algemeen

Top


1977

Archeologie vanuit de lucht. Archeologie in Limburg (1): 14-15.
Onderwerp: Archeologie algemeen

Oost-West waterwegen in Limburg. De Fossa Eugeniana en het Grand Canal du Nord. Archeologie in Limburg, 1 (2): 35-44.
Onderwerp: Nieuwe geschiedenis

Archeologische luchtverkenning. Archeologie in Limburg (2): 48.
Onderwerp: Archeologie algemeen

Kasteel De Putting te Kessel. Archeologie in Limburg (2): 49.
Onderwerp: 1650

Limburgensia. Archeologie in Limburg (2): 49.
Onderwerp: Archeologie algemeen (Limburg)

Het Nördlinger Ries. Een boring van 1200 meter diep. Grondboor en hamer, 31 (1): 31.

Excursie naar de Geulhemmergroeve. Sprekende bodem, 21 (2): 20-22.
Onderwerp: Limburg Krijt (en aangrenzende gebieden)

Bezoek aan groeven in gevaar?. Sprekende bodem, 21 (4): 38.
Onderwerp: diversen

Top


1978

Romeinse vondst bij Kesselt. Archeologie in Limburg (3): 16-17.
Onderwerp: Romeins

De Fossa Eugeniana (enige correcties). Archeologie in Limburg (3): 18.
Onderwerp: nieuwe geschiedenis

Limburgensia. Archeologie in Limburg (3): 21.
Limburgensia. Archeologie in Limburg (4): 18.
Onderwerp: Archeologie algemeen (Limburg)

Geologisch onderzoek in Nederland gedurende driekwart eeuw. Sprekende bodem, 22 (3): 32-36.
Onderwerp: geologie Nederland

Excursie naar de Eifel. Sprekende bodem, 22 (3): 37-38.
Onderwerp: Duitsland algemeen

Vervangingsmiddelen voor cement. Sprekende bodem, 22 (4): 45-49.
Onderwerp: diversen

Top


1979

Industriële archeologie. Archeologie in Limburg (5): 18.
Onderwerp: Archeologie algemeen

Limburgensia. Archeologie in Limburg (5): 21.
Limburgensia. Archeologie in Limburg (6): 23-24.
Onderwerp: Archeologie algemeen (Limburg)

Vuursteen en de Homo Faber. Archeologie in Limburg (5): 2-5.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Noodopgraving in Horst. Archeologie in Limburg (6): 12.
Onderwerp: Archeologie Middeleeuwen

Het Derde Internationale Vuursteensymposium te Maastricht. Archeologie in Limburg, 3 (6): 20-21.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Opgravingen te Amsterdam. Archeologie in Limburg (6): 22.
Onderwerp: archeologie middeleeuwen

De C-14 methode. Archeologie in Limburg (6): 9.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

Etna, de grootste vulkaan van Europa. Sprekende bodem, 23 (3): 40-41.
onderwerp: geologie algemeen

Derde Internationale Vuursteensymposium. Sprekende bodem, 23 (3): 42-43.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)

C-14 dateringen van de prehistorische vuursteenmijnen. Sprekende bodem, 23 (4): 56.
Onderwerp: Geschiedenis mijnbouw, Neolithicum (vuursteen)


Overzicht volledige Bibliografie Frans (F.H.G.) Engelen (overige jaren):

 | 1945-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1980-1989 | 1990-1999 |


 
 

Web-site gemaakt door Henk Engelen

Top

Revised: